|
RECLAMEBUREAU | PAKKETTEN | FOTOSHOOT | PORTFOLIO | CONTACT | LINKS
|
 

DISCLAIMER

Disclaimer Hoewel bij het ontwikkelen van deze website en nieuwsbrief de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is. Saciri Ontwerpstudio is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Saciri Ontwerpstudio dus geen controle heeft. Saciri Ontwerpstudio draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Saciri Ontwerpstudio.
DISCLAIMER  |  SACIRIDOMEIN  |  VOORWAARDEN  |  CONTACT  |